לוגו מילאנו קוסמטיקס

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות:


התקנון כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת מילאנו קוסמטיקס (להלן: "החברה"). האתר מופעל על ידי חברת מילאנו קוסמטיקס ,(להלן: "הנהלת האתר" או, "אנו" וכיו"ב).

אתר זה מהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה.רכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט        

 מטרתם של תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") הוא להסדיר את השימוש ותנאי השימוש שלך, גולש באתר (להלן: "אתה", "המשתמש", "לך", "שלך", וכיו"ב), באתר, בשירותים ובמוצרים המוצגים בו. בבקשה קרא בעיון את תנאי השימוש לפני ביצוע שימוש באתר, מכיוון שהכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה על ידך לתנאי שימוש אלו.

הנהלת האתר מייחסת חשיבות רבה לתנאי השימוש. תנאי השימוש מהווים הסכם בין הנהלת האתר לבינך ובין הנהלת האתר לבין המשתמשים, ומצפה ממך ומכל המשתמשים באתר לנהוג בהתאם לתנאי השימוש. בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, הנהלת האתר שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים או בכל צעד לה היא זכאית על פי דין, כנגד המפר ו/או מי מטעמו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אתה נדרש להימנע משימוש באתר ובתכניו וכן להימנע משימוש במוצרים ובשירותים המוצגים באתר בין אלו המוצגים למכירה ובין אלו המוצגים בחינם לרווחת המשתמשים. 


המשתמש מתחייב:


לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ כל מידע או חומר הכוללים וירוס ו/או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע את שימושם של המשתמש או כל צד שלישי כלשהו באתר

לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למחוק אותו

לא להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו 

לא לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים

 המשתמש מתחייב לא להעלות ו/או לפרסם כל מידע מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני ו/או כל מידע העלול להיות כזה

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעים מאי קיום הוראות סעיפים לעיל.

השימוש המותר באתר ו/או בתכניו הוא פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכניו הינו אסור.

שימושך באתר יעשה רק למטרות חוקיות ובהתאם ובכפוף לכל דין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ואתה משחרר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות באשר לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם דרישה זו.


כשירות לשימוש:


מי שרשאי להשתמש באתר ו/או לבצע רכישות באתר חייב לענות על כל תנאי הכשירות הבאים:

אזרח ישראלי בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף המתגורר בישראל ובעל כתובת מגורים עדכנית בישראל -או- תאגיד משפטי פעיל שהתאגד בישראל;

בן 18 שנים לפחות, כשיר משפטית על פי דין ושלא מונה לו אפוטרופוס;

בעל כתובת אימייל פעילה;

בעל כתובת פיזית עדכנית בישראל לקבלת הודעות.

בשימושך באתר אתה מצהיר כי אתה עונה על כל ההגדרות המנויות לעיל. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות ולא תהיה מחוייבת כלפי אף אדם או גוף אשר אינו עונה על אחת או יותר מההגדרות לעיל.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וכל שינוי או עדכון יהא תקף באופן מיידי עם עם פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. תנאי השימוש אשר יחולו על משתמש יהיו תנאי השימוש אשר היו מפורסמים באתר בעת המאוחר מבין (1) ביקורו האחרון של המשתמש באתר או (2) בעת התקשרותו האחרונה עם הנהלת האתר בקשר למוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. עליך לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר כדי להתעדכן בשינויים. במקרה שבו ביצעת שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, הרי שתהא כפוף ומחוייב לתנאי השימוש יחד עם השינויים שבוצעו בהם.


קניין רוחני:


האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה על כל צורותיהם, תמונות, טקסטים, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם להנהלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של הנהלת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת הנהלת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש.


אחריות מקצועית:


ראשית יצויין כי האתר מספק מידע בלבד. אין באף אחד מתכני האתר, ו/או הכתוב באתר, משום מתן יעוץ כזה או אחר ובפרט אין בהם משום מתן יעוץ רפואי כזה או אחר ובוודאי אינו מהווה תחליף ליעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי. כל המסתמך על הכתוב באתר ו/או על כל תוכן המופק ממנו עושה זאת על אחריותו המלאה.

הכתוב והמוצג באתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. ההיפך הוא הנכון, בכתיבת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד, ועל כן בכל מקום שבו נדרש מענה של תחום רפואי פרטני אנו מפצירים בך לפנות/להעזר בשירותיו של איש מקצועי.

כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר (להלן: "המידע") לרבות המידע ו/או השירות ו/או המוצרים. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע, וכל המסתמך או לוקח החלטות על בסיס המידע עושה זאת על דעתו ואחריותו המלאה. יודגש שוב כי אין הנהלת האתר ו/או האתר מתיימרים להיות גורם טיפולי או מקצועי מנחה. מומלץ בעת הצורך לפנות לגורמי מקצוע מוכשרים. מלוא האחריות הבלעדית בשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או במידע מוטלת על המשתמש והוא מצהיר כי הוא מודע לכל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש כאמור וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם שימוש כאמור, טרם הסתמכות כלשהי על המידע וטרם ביצוע פעולה כלשהי לרבות פעולה הקשורה ישירות בחייו של המשתמש. לא תהיה אף טענה כלפי הנהלת האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. 


המוצרים הנמכרים באתר ואחריות השימוש בהם:


כל המוצרים הנמכרים באתר עומדים בתקן המתאים של משרד הבריאות הישראלי. כל המוצרים הנמכרים באתר מגיעים מקוריים וחדשים מהמפעל באריזתם המקורית והסגורה ולכן חזקה היא כי הם ללא פגם. 

על המשתמש לאחסן את המוצרים המוצגים באתר ולבצע בהם כל שימוש וצריכה אך ורק בהתאם להוראות השימוש הכלולות בהם. המוצרים המוצגים באתר כוללים פירוט של כל רכיבי המוצר, לרבות אזהרת משרד הבריאות, הן על גבי האריזה והן בפרסום באתר. הנהלת האתר מפצירה במשתמש לבדוק את המרכיבים טרם השימוש במוצר, על מנת לוודא כי אין למשתמש כל רגישות רפואית ו/או אלרגית המונעת שימוש במוצר. במידת הצורך יש להוועץ ברופא. יש לציין כי במקרים מסויימים לא ניתן לאבחן ו/או לצפות מראש תגובה למוצר כלשהו המופיע באתר. המשתמש מצהיר כי הוא צורך ומשתמש במוצרים המוצגים באתר על אחריותו המלאה, תוך שניתנה לו ההזדמנות להוועץ עם כל איש מקצוע רלוונטי, לרפות רופא מתאים, טרם השימוש. המשתמש מסיר מהנהלת האתר כל אחריות והנהלת האתר לא תהא בשום מקרה אחראית, בשל כל נזק מכל סוג, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר, אשר עושי להגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה משימוש במוצר ו/או כתוצאה מרכיבי המוצר, לרבות אך לא רק, בשל רגישות אלרגנית. המשתמש מסכים כי בכל מקרה שהוא גובה האחריות של הנהלת האתר תהא מוגבלת לגובה הסכום ששולם בגין המוצר שנרכש באתר.  רכישה ו/או שימוש במוצר/ים על ידי המשתמש, מהווה הסכמה בלתי מותנית ובלתי חוזרת לאמור בפסקה זו.


רכישת שירותים ומוצרים באתר:


האתר מאפשר רכישה של מוצרים, מבין אלה המופיעים בו כדי לבצע הזמנה של מוצר כלשהו, יש תחילה

לבחור את המוצר, עבור כל מוצר המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף המוצר"). יובהר, כי החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מבכל עת, להוסיף לו פרטים או להחסיר ממנו פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. במעמד ביצוע ההזמנה 

תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

ביצוע ההזמנה יושלם רק לאחר מסירת כל הפרטים המבוקשים באתר וקבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב כאמור. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי - יקבל המשתמש הודעה מתאימה.

בנוסף להשלמת ביצוע ההזמנה כאמור, תהיה השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת ביצוע ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה כלשהי באספקתו, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, למעט טענה בקשר עם החזר הכספים ששולמו על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים לרכישה בכל הזמנה.


אופי התשלום, מחירים ותעריפים:


אופי התשלום והמחירים עבור השירותים הניתנים באתר נקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר כפי שמפורסם באתר מעת לעת. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי החיוב ומחירי המוצרים והשירותים המוצעים באתר בכל מועד שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקת המוצרים:

החברה תספק את המוצר לבית הלקוח, מועדי האספקה ינועו בין 3-7 ימי עסקים לא כולל ערבי חג מרגע אישור ההזמנה (אלא אם במעמד ההזמנה צוין אחרת). הזמנות לאיזורי יהודה ושומרון, ערבה ואילת תיתכן חריגה של עד 3 ימים במועד המסירה וזאת לא תיחשב בתור איחור במסירה. 


-המשלוח מגיע ישירות לבית הלקוח על ידי שליח בחברה חיצונית. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים במשלוח בשל רשלנות /מחדל/שביתה של חברת המשלוחים . שרות השליחים  הוא שירות חיצוני והחברה לא אחראית לטיב ואיכות השרות.

הלקוח יפנה טלפונית או במייל לחברה על מנת להודיע על ביטול עסקה. במימוש הזכות לביטול, בכפוף לעמידה בתנאי החוק, אנו מתחייבים להחזיר ללקוחה את מלוא מחירם של המוצרים תוך ארבעה עשר (14) ימים מתאריך קבלת הביטול, ובלבד שהם נשלחים בחזרה מבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו ובאריזתם המקורית. החזרים יבוצעו לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשה שימוש.

על מנת לזרז את ההחזר הכספי יש להחזיר את המוצר תוך עד 14 ימים מיום ההודעה על הביטול כמו כן, יש לשמור אסמכתא המוכיחה את שליחת המוצר אלינו.

במידה והמשלוח הגיע והינך מעוניין לבטל את העסקה, ניתן להחזיר את המוצר עד 14 ימים מיום רכישתו כל עוד לא נעשה בו שימוש. המוצר מיועד לשימוש אישי בלבד לכן פתיחת המוצר תיחשב לשימוש.

לא ניתן לבטל או לבצע שינויים בהזמנה לאחר שליחתה וקבלת מייל אישור.

כל ביטול הזמנה יעשה באמצעות החזרת הפריטים. במידה והינך מעוניין להחזיר מוצר חשוב לדעת שאחריות ההחזרה והתשלום על המשלוח יתבצע על חשבון הלקוח בלבד. סייג לכך יהיה אם המוצר שהתקבל בבית הלקוח הוא מוצר פגום והוא יצר קשר עם החברה על מנת להודיע לה על כך במקרה שכזה, החברה תספק מוצר חלופי חדש על חשבונה.

למרות כל האמור לעיל, לא יהיה באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן 1987; וחוק האחריות למוצרים פגומים הישראלי, התש"ם - 1980, לרבות בגין פגם במוצר.

פרטי התקשרות לביטולי עסקה ו/או לשירות לקוחות: 

טל. 0737263296

אימייל: moransasi10@gmail.com

כל הפניות יענו תוך 2 ימי עסקים.


אבטחה ופרטיות:


החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. פרטי האשראי אינם נשמרים באתר. פרטי המשתמש יישמרו אך ורק לרכישות חוזרות באתר אך כאמור ללא פרטי אשראי של הלקוח. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית  להעביר    את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים

ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש

בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מגוף מוסמך המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי. 


המידע שלך:


הנהלת האתר משתמשת באמצעי אבטחה טכנולוגיים על מנת לאבטח את המידע שלך. עם זאת אתה מודע לכך שהאתר ומאגרי המידע שלו אינם חסינים מפני התקפות סייבר ומפני גניבת ו/או דליפת מידע, ואתה משחרר בזה אתר הנהלת האתר מכל אחריות בגין אירועים כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בגינם באופן ישיר או עקיף.

המידע שלך ישמר אצל הנהלת האתר ולא יועבר לגורמים שלישיים וזאת מלבד מקרים ספציפיים המצויינים תחת תנאי השימוש.

אתה מסכים לכך שהמידע שלך ישמש לצרכים שיווקיים של האתר, לרבות שליחת אימיילים פרסומיים, הצעות, פרסום של גורמים שלישיים וכיו"ב.

בשום מקרה האתר לא יעביר פרטים מזהים שלך, אלא על פי אישורך או כפי הנדרש על פי חוק.

בהרשמתך לאתר/ברכישתך באתר אתה מצהיר כי הפרטים שמילאת הם פרטיך האישיים והם פרטים מלאים ומדוייקים. חל איסור מוחלט על התחזות ו/או הרשמה בשם אדם אחר.

המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש, לשליחת דואר אלקטרוני במטרה לשליחת דואר חוזר ללקוח, למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר וזאת בכפוף הסכמת המשתמש לכך                                       

במקרה שמשתמש קיבל דואר אלקטרוני כאמור אף שאינו חפץ בכך, מתחייב המשתמש לשלוח על כך מיד הודעה לחברה, ולתת לחברה זמן סביר להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימות התפוצה של החברה.


תקלות:


הנהלת האתר עושה מאמצים על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות ו/או באגים, אך אין אנו יכולים להתחייב שתקלות אלו לא יקרו ושהאתר יהיה זמין לך בכל עת ועל כן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או בשל הורדת האתר. אתה משחרר בזה את הנהלת האתר ומוותר בזה על כל טענה באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להגרם בעקבותיהם באופן ישיר או עקיף. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים.

סמכות שיפוט:

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבינך, הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם בדרכי נועם ומבלי לערב ערכאות משפטיות. אם על אף השקעת מאמצים אלו ע"י הצדדים לא יעלה בידם כדי להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, תהא סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, אשר יהא לבית המשפט המוסמך הבלעדי לדון בסכסוך.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

פרשנות:

תנאי השימוש מאגדים בתוכם את מכלול ההסכמות בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת בין הצדדים בין שנערכה בכתב ובין שבעל פה, אלא אם הוצגה למשתמש טרם הרכישה כחלק מתנאי הרכישה, או שנאמר בה במפורש ובכתב שהיא תקפה על אף הוראות תנאי השימוש.

הכותרות הניתנות לסעיפים נוספו לשם הנוחות בלבד ואין להקיש מהן על פרשנות תנאי השימוש. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון יחיד או בלשון רבים, וטבעם של הדברים הם כי השימוש יהא מתאים גם ללשון שלא נעשה בה שימוש (יחיד או רבים) תהא הכוונה גם ללשון שלא נעשה בה שימוש.

ויתורה של הנהלת האתר על אכיפת אילו מסעיפי תנאי השימוש, ו/או פשרה שהגיע אליה עם משתמש ו/או שיהוי בהעלאת טענה, לא תתפרש כויתור על אילו מזכויותיה לסעדים העולים מהפרה של המשתמש את הוראות תנאי השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים באופן בלתי חוזר לתנאי השימוש במלואם וללא תנאי או סייג.

logo בניית אתרים